دستگاه چاپ بنر با هد کونیکا مدل پلاتینیوم ۱۳۰۰ و عرض ۳٫۲۰ متر