حروف ساز R5000

دستگاه حروف ساز تمام اتوماتیک

  • یک دستگاه منحصر بفرد در صنعت حروف سازى در تمام دنیا داراى گواهینامه CE و استانداردهاى بین المللى
  • تغذیه ورق، ایجاد شیار و خم کردن بصورت تمام اتوماتیک
  • نحوه عملکرد:

الف) کنترل توسط کامپیوتر
ب) برش کامل حروف
ج) برش کامل یک فایل تنها با فشار یک دکمه

  • سرعت: 25 الى 70 متر طول بر ساعت
  • دقت بسیار بالا منطبق با پلکسى برش خورده
  • کاهش هزینه نیروى انسانى، داراى ظرفیت تولید معادل با 20 نفر اپراتور
  • مصرف انرژى کم
  • قابلیت استفاده از ورق هاى مختلف آلومینیومى

نمونه کارها